Политика за личните данни

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
1 Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данни.
2 От съображения за сигурност на личните данни на Потребителите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Потребителите в момента на регистрацията.
3 Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни.
4 Потребителите се съгласяват, че Доставчикът има право да обработва личните им данни, необходими за изпълнение на поръчките в електронния магазин и изпълнението на договора.
5 Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.  
6 В случай, че по някаква причина Потребителят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената Процедура за изгубени или забравени имена и пароли.